Adresse: Skovvej 5 - 6400 Sønderborg

​Telefon: ​35 10 10 60

E-mail: Info@alsbyg.dk

Om alsbyg

Vi udfører

Prisberegner​

Kontakt os

Bygningstermografi

Hurtig og effektiv lækagesøgning

En termografiundersøgelse effektiviserer din fejlfinding, og sparer dig for det omkostningsfulde og ødelæggende arbejde, det ellers ofte er ved at finde frem til lækager på varmerør, vandrør og gulvvarme.​

Forebyg skimmelsvamp og optimér indeklimaet

Kuldebroer kan føre til fugtdannelser og allergi- fremkaldende skimmelsvamp. En termografiundersøgelse afslører kuldebroerne, så du kan komme dårligt indeklima til livs og udbedre steder med risiko for kondens og skimmel

Energioptimering

​Et termografikamera dokumenterer energi- og varmetab i bygninger, og er særdeles effektivt i forbindelse med energirenovering. AlsByg gør det muligt at påvise utætheder og defekter på hele klimaskærmen.

Kvalitetskontrol af nybyggeri eller ombygninger

​Fejl i tagkonstruktionen, varmetab og fugtproblemer kommer frem i lyset med en grundig termografering. Efterfølgende rapporter til dokumentation udarbejdes.